Twój koszyk (0)
Lp.
Nazwa towaru
ilość
Cena jedn. (netto)

Wartość zamówienia netto:0.00 zł

Wartość zamówienia brutto:0.00 zł

Przewody przedłużające i kompensacyjne

Wprowadzenie

 

Urządzenie elektryczne pomiaru temperatury z termoelementem jako czujnikiem wartości mierzonej składa się w najprostszym przypadku z termoelementu ze spoiną pomiarową, spoiny odniesienia o znanej lub stałej temperaturze i miernika napięcia. Mierzona jest różnica temperatur między spoiną pomiarową i spoiną odniesienia.

 

Temperatura spoiny odniesienia musi więc być znana, aby móc orzekać o temperaturze spoiny pomiarowej. Celową jest więc troska o to, by temperatura spoiny odniesienia była utrzymywana przy stałej wartości dzięki odpowiednim środkom zaradczym (mieszanina wody z lodem, termostat).

 

Od spoiny odniesienia do miernika istnieją przewody doprowadzające ze zwykłego drutu miedzianego. Często jest konieczne, by spoinę odniesienia - ze względów konstrukcyjnych, ekonomicznych lub bezpieczeństwa technicznego  umieszczać w większym oddaleniu od spoiny pomiarowej. W innych przypadkach instalacja obwodu pomiarowego jest układana na stałe a właściwy termoelement jest wykonywany jako wkładka pomiarowa tak, aby mógł być łatwo wymieniany.

 

Wymaga się wtedy przewodu łączącego między termoelementem i spoiną odniesienia, który ma te same własności termoelektryczne co sam termoelement. Tym członem łączącym jest przewód kompensacyjny względnie przedłużający.

 

Materiały przewodów przedłużających i kompensacyjnych

 

Czynimy rozróżnienie między materiałami oryginalnymi do przewodów przedłużających i materiałami zastępczymi do przewodów kompensacyjnych. Przewody przedłużające z materiałów oryginalnych są wykonywane z tego samego materiału co przynależny im termoelement i mogą być stosowane do pomiarów do +1200oC, jednak rzeczywista maksymalna temperatura pracy może być ograniczona materiałem izolacji kabla.

 

Przewody kompensacyjne z materiałów zastępczych składają się ze stopów, które nie są identyczne z przynależnym termoelementem. W zakresie temperatur dopuszczalnych dla przewodów kompensacyjnych (patrz IEC 584-3) mają jednak te same własności termoelektryczne jak przynależna im termopara.

 

Materiały zastępcze są stosowane do termopar typu K i N oraz do termopar z metali szlachetnych typu R, S i B, ponieważ w tych przypadkach termopary składają się z materiałów bardzo drogich a materiały zastępcze są znacznie tańsze.

 

Dalsza pozytywna własność materiałów zastępczych, mianowicie mniejsza rezystancja omowa, nie ma już dzisiaj znaczenia. Nowoczesne elektroniczne mierniki mają bardzo wysoką rezystancję wejściową, tak więc rezystancje przewodów w obwodzie pomiarowym termoelementu także wtedy nie powodują istotnych błędów pomiarowych, gdy osiągają wartości kilku kiloomów.


 

Tabela przedstawiona poniżej daje przegląd przez normy, materiały i oznaczenia przewodów termoparowych i kompensacyjnych.

 

Norma

Rodzaj elementu

Materiał przewodu kompensacyjnego

Oznaczenie barwne

Izolacja żył

Płaszcz

Typ

Biegun+

Biegun-

Kod

Biegun+

Biegun-

Biegun+

Biegun-

IEC 584-3

IEC 584-3

T

Cu

CuNi

TX

Cu

CuNi

brązowy

biały

brązowy

E

NiCr

CuNi

EX

NiCr

CuNi

fioletowy

biały

fioletowy

J

Fe

CuNi

JX

Fe

CuNi

czarny

biały

czarny

K

NiCr

Ni

KX

NiCr

Ni

zielony

biały

zielony

K

NiCr

Ni

KC A

Fe

CuNi

zielony

biały

zielony

K

NiCr

Ni

KC B

Cu

CuNi

zielony

biały

zielony

N

NiCrSi

NiSi

NX

NiCrSi

NiSi

różowy

biały

różowy

N

NiCrSi

NiSi

NC

E-Cu

CuNiMn

różowy

biały

różowy

R / S

Pt13/10Rh

Pt

RC A/ SC A

E-Cu

CuNiMn

pomarań.

biały

pomarań.

R / S

Pt13/10Rh

Pt

RC B/ SC B

E-Cu

CuNiMn

pomarań.

biały

pomarań.

B

Pt30Rh

Pt6Rh

BC

CuMn

E-Cu

szary

biały

szary

ANSI

MC 96.1

ANSI MC 96.1

T

Cu

CuNi

TX

Cu

CuNi

niebieski

czerwony

niebieski

E

NiCr

CuNi

EX

NiCr

CuNi

fioletowy

czerwony

fioletowy

J

Fe

CuNi

JX

Fe

CuNi

biały

czerwony

czarny

K

NiCr

Ni

KX

NiCr

Ni

żółty

czerwony

żółty

R / S

Pt13/10Rh

Pt

RX/SX

E-Cu

CuNiMn

czarny

czerwony

zielony

B

Pt30Rh

Pt6Rh

BX

CuMn

E-Cu

szary

czerwony

szary

 

NF

C42-324

NF C42-324

T

Cu

CuNi

TX/C

Cu

CuNi

żółty

niebieski

niebieski

E

NiCr

CuNi

EX/C

NiCr

CuNi

żółty

pomarań.

pomarań.

J

Fe

CuNi

JX/C

Fe

CuNi

żółty

czarny

czarny

K

NiCr

Ni

KX/C

NiCr

Ni

żółty

fioletowy

fioletowy

K

NiCr

Ni

VC

Cu

CuNi

żółty

brązowy

brązowy

K

NiCr

Ni

WC

Fe

CuNi

żółty

biały

biały

R / S

Pt13/10Rh

Pt

SC

E-Cu

CuNiMn

żółty

zielony

zielony

B

Pt30Rh

Pt6Rh

BC

CuMn

E-Cu

żółty

szary

szary

DIN 43714

DIN 43714

U

Cu

CuNi

 

Cu

CuNi

czerwony

brązowy

brązowy

L

Fe

CuNi

 

Fe

CuNi

czerwony

niebieski

niebieski

K

NiCr

Ni

 

Fe

CuNiMn

czerwony

zielony

zielony

R / S

PtRh

Pt

 

E-Cu

CuNiMn

czerwony

biały

biały

BS 1843

BS 1843

T

Cu

CuNi

 

Cu

CuNi

biały

niebieski

niebieski

J

Fe

CuNi

 

Fe

CuNi

żółty

niebieski

czarny

E

NiCr

CuNi

 

NiCr

CuNi

brązowy

niebieski

brązowy

K

NiCr

Ni

 

NiCr

Ni

brązowy

niebieski

czerwony

K

NiCr

Ni

 

E-Cu

CuNiMn

biały

niebieski

czerwony

R / S

PtRh

Pt

 

E-Cu

CuNiMn

biały

niebieski

zielony

 

Napięcia termoelektryczne, tolerancje i zakresy temperatur

 

Druty do przewodów przedłużających i kompensacyjnych są znormalizowane w DIN 43 713. Napięcia termoelektryczne w dopuszczalnym zakresie temperatur odpowiadają napięciom termoelektrycznym dla termopar DIN IEC 584-1.

 

Odchylenia graniczne dla przewodów termoparowych i kompensacyjnych są ustalone w IEC 584-3. Są dwie klasy dokładności. Węższa klasa dokładności 1 jest możliwa tylko dla przewodów przedłużających - są to przewody z materiałów oryginalnych. Klasa 2 obowiązuje zarówno dla przewodów przedłużających jak i dla kompensacyjnych.

 

Tolerancje i zakresy temperatur według IEC 584-3 / DIN 43722

 

Następująca Tabela przedstawia odchylenia graniczne dla przewodów przedłużających i kompensacyjnych, jeżeli są wykorzystywane w zakresie temperatur, który jest podany w kolumnie „Zakres temperatur stosowania”. W nawiasach zawarte są przybliżone odchylenia graniczne w oC. Ponieważ między temperaturą i napięciem termoelektrycznym termopar nie ma zależności liniowej, odchylenie graniczne w oC zależy od temperatury spoiny pomiarowej.

 

Wartości podane jako odchylenia graniczne w oC są ważne dla temperatur pomiarowych określonych w ostatniej kolumnie tabeli.

 

Typ

Klasa dokładności

Zakres temperatur stosowania

Temperatura spoiny pomiarowej

Klasa 1

Klasa 2

JX

± 85mV (± 1,5°C)

±140mV (± 2,5°C)

-25°C do +200°C

500°C

TX

± 30mV (± 0,5°C)

± 60mV (± 1,0°C)

-25°C do +100°C

300°C

EX

±120mV (± 1,5°C)

±200mV (± 2,5°C)

-25°C do +200°C

500°C

KX

± 60mV (± 1,5°C)

±100mV (± 2,5°C)

-25°C do +200°C

900°C

NX

± 60mV (± 1,5°C)

±100mV (± 2,5°C)

-25°C do +200°C

900°C

KCA

-

±100mV (± 2,5°C)

0°C do +150°C

900°C

KCB

-

±100mV (± 2,5°C)

0°C do +100°C

900°C

NC

-

±100mV (± 2,5°C)

0°C do +150°C

900°C

RCA

-

± 30mV (± 1,5°C)

0°C do +100°C

1000°C

RCB

-

± 60mV (± 5,0°C)

0°C do +200°C

1000°C

SCA

-

± 30mV (± 2,5°C)

0°C do +100°C

1000°C

SCB

-

± 60mV (± 5,0°C)

0°C do +200°C

1000°C

BC

-

± 40mV (± 3,5°C)

0°C do +100°C

1400°C

 

 

Materiały izolacyjne

 

Wybór materiałów izolacyjnych bardzo silnie zależy od zastosowania. Często wymagane są materiały izolacyjne dla wyższych temperatur (200oC i powyżej), ponieważ przewody muszą być prowadzone w bezpośredniej bliskości spoiny pomiarowej lub układane w strefach gorących. Z drugiej strony wymagane są przewody kompensacyjne do układania w ziemi, w których to przypadkach stawiane są szczególne wymagania pod względem ochrony przed wilgocią.

 

Następująca tabela podaje przegląd właściwości najważniejszych materiałów izolacyjnych. Wartości podane w tabeli należy uważać tylko za orientacyjne i nie powinny być przyjmowane za wymagania minimalne w specyfikacjach.

 


 

PVC
normalny

 

PVC, termostabilny

Guma silikonowa

Włókno szklane

 

Teflon
FEP

 

 

Teflon
PTFE

 

Stała dielektryczna mr

5,5-6,5

5,0-6,0

2,3

 

2,1

2,1

oporność właściwa przy 20°C,
W x cm

1012

1014

>1014

 

>2 x 1018

>1018

Wytrzymałość na rozciąganie, kN

1250

1250

400

 

1900-2200

1750-2700

Najwyższa temperatura stosowania, °C

80

105

200

400

205

260

Gęstość, g/cm3

1,3

1,3

1,15-1,3

 

2,14-2,17

2,14-2,19

dopuszczalna dawka promieniowania przy 25% uszkodzeniu, rad

108

108

4 x 108

1010

3 x 104

3 x 104

Zapalność

A

A

A

B

C

C

Nasiąkanie wodą

małe

małe

małe

brak

brak

brak

Przydatność w przypadku pary wodnej

dobra

dobra

warunkowa

zła

bardzo dobra

bardzo dobra

odporność chemiczna wobec:

słabych ługów

+

+

+

+

+

+

słabych kwasów

+

+

+

+

+

+

alkoholu

+

+

+

+

+

+

benzyny

+

+

-

+

+

+

benzolu

-

-

-

+

+

+

oleju mineralnego

+

+

m

+

+

+

 

A = samogasnący                       C = nie zapalny                           m = warunkowo odporny

B = niepalny                                + = odporny                                   - = nieodporny


Kalkulator
Przelicznik jednostek miar

Kalkulator
Charakterystyki termometrycznej

Czujniki rezystancyjne

Czujniki termoelektryczne

Temperatura zimnych końców (CJC) = °C

Przelicz wartość rezystancji na temperaturę
(wartość zgodnie z normą ITS90)

R = Ω  T = 0 °C

Przelicz wartość temperatury na rezystancję
(wartość zgodnie z normą ITS90)

T = °C R = 0 Ω

Wartości graniczne dla przelicznika

-200 °C - 850 °C

18,52 Ω - 390,48 Ω

Temperatura zimnych końców (CJC) = °C

Przelicz wartość rezystancji na temperaturę
(wartość zgodnie z normą ITS90)

R = Ω  T = 0 °C

Przelicz wartość temperatury na rezystancję
(wartość zgodnie z normą ITS90)

T = °C R = 0 Ω

Wartości graniczne dla przelicznika

-60 °C - 250 °C

69,52 Ω - 289,16 Ω

Temperatura zimnych końców (CJC) = °C

Przelicz wartość siły elektromotorycznej (s.e.m.) na temperaturę

E = mV T = 0 °C

Przelicz wartość temperatury na siłę elektromotoryczną (s.e.m.)

T = °C  E = 0 mV

Wartości graniczne dla przelicznika

-210 °C - 1200 °C

-8,095 mV - 69,553 mV

Temperatura zimnych końców (CJC) = °C

Przelicz wartość siły elektromotorycznej (s.e.m.) na temperaturę

E = mV T = 0 °C

Przelicz wartość temperatury na siłę elektromotoryczną (s.e.m.)

T = °C  E = 0 mV

Wartości graniczne dla przelicznika

-270 °C - 1372 °C

-6,458 mV - 54,886 mV

Temperatura zimnych końców (CJC) = °C

Przelicz wartość siły elektromotorycznej (s.e.m.) na temperaturę

E = mV T = 0 °C

Przelicz wartość temperatury na siłę elektromotoryczną (s.e.m.)

T = °C  E = 0 mV

Wartości graniczne dla przelicznika

-270 °C - 1300 °C

-4,345 mV - 47,513 mV

Temperatura zimnych końców (CJC) = °C

Przelicz wartość siły elektromotorycznej (s.e.m.) na temperaturę

E = mV T = 0 °C

Przelicz wartość temperatury na siłę elektromotoryczną (s.e.m.)

T = °C  E = 0 mV

Wartości graniczne dla przelicznika

-270 °C - 1000 °C

-9,835 mV - 76,373 mV

Temperatura zimnych końców (CJC) = °C

Przelicz wartość siły elektromotorycznej (s.e.m.) na temperaturę

E = mV T = 0 °C

Przelicz wartość temperatury na siłę elektromotoryczną (s.e.m.)

T = °C  E = 0 mV

Wartości graniczne dla przelicznika

-270 °C - 400 °C

-6,258 mV - 20,872 mV

Temperatura zimnych końców (CJC) = °C

Przelicz wartość siły elektromotorycznej (s.e.m.) na temperaturę

E = mV T = 0 °C

Przelicz wartość temperatury na siłę elektromotoryczną (s.e.m.)

T = °C  E = 0 mV

Wartości graniczne dla przelicznika

-50 °C - 1768.1 °C

-0,226 mV - 21,103 mV

Temperatura zimnych końców (CJC) = °C

Przelicz wartość siły elektromotorycznej (s.e.m.) na temperaturę

E = mV T = 0 °C

Przelicz wartość temperatury na siłę elektromotoryczną (s.e.m.)

T = °C  E = 0 mV

Wartości graniczne dla przelicznika

-50 °C - 1768.1 °C

-0,236 mV - 18,694 mV

Temperatura zimnych końców (CJC) = °C

Przelicz wartość siły elektromotorycznej (s.e.m.) na temperaturę

E = mV T = 0 °C

Przelicz wartość temperatury na siłę elektromotoryczną (s.e.m.)

T = °C  E = 0 mV

Wartości graniczne dla przelicznika

0°C - 1820 °C

-0,003 mV - 13,820 mV

Pomoc. Instrukcja użytkownika.

Przelicznik
jednostek miar
Kalkulator
Charakterystyki termometrycznej